1317
QƏRİBOV LAÇIN Kürdəmir rayonu Mal əti (Mal əti sümüksüz)
LƏNKƏRAN REPRODUKTOR QUŞÇULUQ AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ Lənkəran şəhəri
LƏNKƏRAN-ÇÖRƏK AÇIQ TİPLİ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ Lənkəran şəhəri
LƏNKƏRAN-KONSERV AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ Lənkəran şəhəri
HƏSƏNOV LOĞMAN Bakı şəhəri
QƏDİROV LOĞMAN Salyan rayonu
CAHANGİROV MAYİS Saatlı rayonu
ŞABANOV MAYİS Zaqatala rayonu
ƏLİSOLTANOV MƏCİD Zaqatala rayonu
HƏSƏNOV MEHDİ Şəmkir rayonu
MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ "HASİL" FERMER TƏSƏRRÜFATI Beyləqan rayonu Mal əti (Mal əti sümüksüz)
GƏNCƏYEV MƏHƏMMƏD Balakən rayonu
HƏSƏNOV MƏHƏMMƏD Şəmkir rayonu
ALLAHVERDİYEV MEHMAN İmişli rayonu
HAQVERDİYEV MEHMAN Şəmkir rayonu
İSMAYILOV MEHMAN Göyçay rayonu
MURADOV MEHMAN Saatlı rayonu
QASIMOV MEHMAN Bakı şəhəri Mal əti (Mal əti sümüksüz)
RAMAZANOV MEHMAN Bakı şəhəri
SALEHOV MEHMAN Göyçay rayonu
BABAYEVA MEHRİBAN Masallı rayonu
İSLAMOVA MEHRİBAN Göyçay rayonu
MEHRALIYEVA MEHRİBAN Tovuz rayonu
HƏSƏNOVA MƏLAHƏT Gədəbəy rayonu
MƏMMƏDOV MƏMMƏDXAN Zaqatala rayonu
KƏRİMOVA MƏNZUB Gədəbəy rayonu
CƏLİLOV MƏRDAN Salyan rayonu
QAÇAYEVA MƏTANƏT Göyçay rayonu
NAMAZOV MƏTLƏF Göygöl rayonu
HÜSEYNOV MİKAYIL Şəmkir rayonu