1591
MƏMMƏDOV İSMAYIL Ağstafa rayonu Təzə tərəvəzlər (vegetativ tərəvəzlər) (Kartof)
MİRZƏLİYEV İSMAYIL Quba rayonu
NİFTİYEV İSMAYIL Masallı rayonu Tərəvəz (Sarımsaq)
ORUCOV İSMAYIL Tovuz rayonu Təzə tərəvəzlər (vegetativ tərəvəzlər) (Kartof)
QULİYEV İSMAYIL Tovuz rayonu Tərəvəz (Baş soğan)
RƏSULOV İSMAYIL Cəlilabad rayonu Meyvə tərəvəz və onların emalı məhsulları (Çiyələk)
QULUYEV İSMƏT Yevlax şəhəri Tərəvəz (Kartof)
SALAHOV İSMƏT Şəmkir rayonu Tərəvəz (Baş soğan)
PAŞAYEV İSRAYIL Şəmkir rayonu Tərəvəz (Baş soğan)
QURBANOV KALOĞLAN Şəmkir rayonu Tərəvəz (Baş soğan)
ƏLƏSGƏROV KAMAL Tovuz rayonu Tərəvəz (Kartof)
KAZIMOV KAMAL Şəmkir rayonu Tərəvəz (Baş soğan)
KƏRİMOV KAMAL Salyan rayonu Təzə tərəvəzlər (generativ və ya meyvəli tərəvəzlər) (Pomidor)
MUSTAFAYEV KAMAL Şəki şəhəri Təzə tərəvəzlər (vegetativ tərəvəzlər) (Kartof)
ƏHMƏDOV KAMİL Göyçay rayonu Təzə tərəvəzlər (generativ və ya meyvəli tərəvəzlər) (Pomidor)
ƏZİZZADƏ KAMİL Masallı rayonu Tərəvəz (Sarımsaq)
MƏTİYEV KAMİL Şəmkir rayonu Təzə tərəvəzlər (vegetativ tərəvəzlər) (Kartof)
ABDULLAYEV KAMRAN Sumqayıt şəhəri Tərəvəz (Acı bibər), Yarma və yarma məmulatları (Qarabaşaq yarması)
ƏLƏKBƏROV KAMRAN Tovuz rayonu Təzə tərəvəzlər (vegetativ tərəvəzlər) (Baş soğan)
ƏLİZADƏ KAMRAN Bakı şəhəri
XƏLİLOV KAMRAN Balakən rayonu Təzə tərəvəzlər (vegetativ tərəvəzlər) (Kartof), Təzə tərəvəzlər (vegetativ tərəvəzlər) (Sarımsaq)
TAĞIYEV KƏMALƏDDİN Samux rayonu Təzə tərəvəzlər (vegetativ tərəvəzlər) (Kartof)
BAXŞƏLİYEV KƏNAN Bakı şəhəri Mal əti (Mal əti sümüksüz)
ƏLƏSGƏROV KƏNAN Goranboy rayonu Təzə tərəvəzlər (vegetativ tərəvəzlər) (Göyərti (müxtəlif))
ƏLİYEV KƏNAN AĞDAM Mal əti (Mal əti )
QƏNBƏRLİ KƏNAN Gəncə şəhəri Mal əti (Mal əti sümüklü), Qoyun əti (Qoyun əti (Təzə kəsilmiş))
KƏND TƏSƏRRÜFATI ÜZRƏ TƏDARÜK VƏ EMAL MÜƏSSİSƏSİ MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ Samux rayonu Mal əti (Mal əti sümüklü)
SALAMOVA KƏSİRƏ Masallı rayonu Paxlalı Bitkilər (Noxud)
ƏLƏKBƏROVA KİFAYƏT Tovuz rayonu Meyvə tərəvəz və onların emalı məhsulları (Alma), Tərəvəz (Kartof), Meyvə tərəvəz və onların emalı məhsulları (Üzüm)
HÜSEYNOVA KÖNÜL Şəmkir rayonu Təzə tərəvəzlər (vegetativ tərəvəzlər) (Kartof)