1414
ASLANOVA ZİYAFƏT Şəmkir rayonu Tərəvəz (Baş soğan)
MƏLİKOV ZÖHRAB Göyçay rayonu Tərəvəz (Göyərti (müxtəlif))
MƏMMƏDOV ZÜLFİ Sabirabad rayonu Tərəvəz (Balqabaq)
İSBƏROV ZÜLFÜQAR Sabirabad rayonu Tərəvəz (Çuğundur)