1562
MƏLİKOV ZÖHRAB Göyçay rayonu Tərəvəz (Göyərti (müxtəlif))
İSMAYILOV ZÜLFİQAR Ağdam rayonu