2013
MEHTİYEVA ZÖHRƏ Goranboy rayonu Təzə tərəvəzlər (vegetativ tərəvəzlər) (Göyərti (müxtəlif))
İSBƏROV ZÜLFÜQAR Sabirabad rayonu Tərəvəz (Çuğundur)
MUSTAFAYEVA ZÜMRÜD Şəki şəhəri Paxlalı dənli bitkilər (Quru lobya)