Yoxlayın

TƏKLİFLƏR

Şəkil Məhsulun adı
Çəkisi (ölçü vahidi) Ümumi məbləğ Keçid
3792
Təzə süd (Süd və süd məhsulları) 2 265 litr 1 812 AZN
Pendir (ağ) (Süd və süd məhsulları) 192 000 kq 902 400 AZN
Baş soğan (Tərəvəz) 42 000 kq 8 400 AZN
Baş soğan (Tərəvəz) 69 000 kq 13 800 AZN
Baş soğan (Tərəvəz) 114 000 kq 22 800 AZN
Kartof (Tərəvəz) 12 000 kq 7 200 AZN
Baş soğan (Tərəvəz) 52 500 kq 10 500 AZN
Kəsmik yağlı (Süd və süd məhsulları) 487 000 kq 2 045 400 AZN
Baş soğan (Tərəvəz) 75 000 kq 15 000 AZN
Baş soğan (Tərəvəz) 52 500 kq 10 500 AZN
Baş soğan (Tərəvəz) 27 900 kq 5 580 AZN
Qatıq (Süd və süd məhsulları) 990 000 kq 1 336 500 AZN
Baş soğan (Tərəvəz) 52 500 kq 10 500 AZN
Baş soğan (Tərəvəz) 87 000 kq 17 400 AZN
Mal əti sümüksüz (Mal əti) 178 984 kq 1 612 645,84 AZN
Baş soğan (Tərəvəz) 52 500 kq 10 500 AZN
Baş soğan (Tərəvəz) 69 900 kq 13 980 AZN
Göyərti (müxtəlif) (Tərəvəz) 5 200 kq 1 040 AZN
Baş soğan (Tərəvəz) 87 300 kq 17 460 AZN
Baş soğan (Tərəvəz) 1 200 000 kq 276 000 AZN
Baş soğan (Tərəvəz) 52 500 kq 10 500 AZN
Baş soğan (Tərəvəz) 930 000 kq 186 000 AZN
Baş soğan (Tərəvəz) 38 400 kq 7 680 AZN
Baş soğan (Tərəvəz) 52 500 kq 10 500 AZN
Baş soğan (Tərəvəz) 900 000 kq 180 000 AZN
Baş soğan (Tərəvəz) 930 000 kq 186 000 AZN
Baş soğan (Tərəvəz) 42 000 kq 8 400 AZN
Baş soğan (Tərəvəz) 139 800 kq 27 960 AZN
Baş soğan (Tərəvəz) 139 800 kq 27 960 AZN
Üzüm (Meyvə və giləmeyvə) 18 600 000 kq 37 200 000 AZN
Xurma (Meyvə və giləmeyvə) 6 200 000 kq 2 170 000 AZN
Zoğal (Meyvə və giləmeyvə) 450 000 kq 360 000 AZN
Baş soğan (Tərəvəz) 34 800 kq 6 960 AZN
Şaftalı (Meyvə və giləmeyvə) 300 000 kq 600 000 AZN
Ərik (Meyvə və giləmeyvə) 2 480 000 kq 4 960 000 AZN
Gavalı (Meyvə və giləmeyvə) 1 240 000 kq 1 240 000 AZN
Mal əti sümüklü (Mal əti) 31 000 kq 279 000 AZN
Alma (Meyvə və giləmeyvə) 15 500 kq 12 400 AZN
Alma (Meyvə və giləmeyvə) 15 500 kq 10 850 AZN
Alma (Meyvə və giləmeyvə) 15 500 kq 23 250 AZN
Alma (Meyvə və giləmeyvə) 15 500 kq 18 600 AZN
Alma (Meyvə və giləmeyvə) 155 000 kq 77 500 AZN
Alma (Meyvə və giləmeyvə) 155 000 kq 155 000 AZN
Baş soğan (Tərəvəz) 27 900 kq 5 580 AZN
Baş soğan (Tərəvəz) 34 980 kq 6 996 AZN
Baş soğan (Tərəvəz) 76 800 kq 15 360 AZN
Buğda yarması (Müxtəlif yarmalar ) 801 000 kq 640 800 AZN
Vərə mum (Arıçılıq məhsulları) 222 kq 2 490 AZN
Üzüm qara (Meyvə və giləmeyvə) 760 000 kq 1 140 000 AZN
Mal əti sümüklü (Mal əti) 350 kq 3 150 AZN